Kwaliteit en privacy

Kwaliteit

Met betrekking tot kwaliteit voldoet Logopediepraktijk Beek-Ubbergen aan de eisen voorgeschreven door het Kwaliteitsregister logo kwaliteitParamedici. Om in het register te worden opgenomen moet een logopedist voldoende werkervaring op doen. Ook moeten bij- en nascholingen gevolgd worden om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie.

Daarnlogo nvlfaast is de Praktijk ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten. Ook vindt er intervisie plaats vanuit een kwaliteitskring voor logopedisten.

Privacy

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze clienten goed is gewaarborgd. In ons privacyreglement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om u een kwalitatief goede behandeling te geven en uw privacy te borgen, kan het zijn dat u niet tevreden bent. U kunt dit bespreken met uw behandelaar.

Het klachtenrecht voor patiënten is sinds 2016 vastgelegd in de Wet kwaliteit, klacht en geschillen zorg (Wkkgz). In de klachtenregeling kunt u informatie vinden over de klachtenprocedure die de praktijk hanteert.