Vergoeding

Basisverzekering

Logopedie is opgenomen in de basisverzekering en wordt voor kinderen volledig vergoed. Voor volwassenen boven de 18 jaar wordt eerst het eigen risico aangesproken. U kunt hierover voor de start van de behandeling even contact opnemen met uw verzekering.

Tarieven

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft voorgesteld om de maximum tarieven voor logopedie per 1 januari 2017 te veranderen in vrije tarieven. Dit betekent dat de zorgverzekeraars hun eigen tarieven hanteren voor de vergoedingen van logopedie, afhankelijk van het soort contract dat de zorgaanbieder met de zorgverzekeraar heeft afgesloten (de meeste tarieven variëren tussen de dertig en veertig euro per behandeling). Logopediepraktijk Beek-Ubbergen heeft voor 2022 in principe met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Als u de hoogte van het tarief wilt weten dat uw zorgverzekeraar voor logopedie hanteert, dient u contact op te nemen met uw verzekering.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden die door de praktijk gehanteerd worden zijn vermeld in de Richtlijn Betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF, 2015). Indien een behandeling niet tijdig wordt afgezegd (minder dan 24 uur voorafgaand aan de behandeling) wordt het verzuimtarief toegepast. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het tarief dat uw verzekering voor logopedie hanteert en wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Dit moet u dus zelf betalen.