Wanneer logopedie

Persoonlijke Communicatie

Logopedie is gericht op het gebied van persoonlijke communicatie. Wanneer we communiceren gebruiken we taal, spreken we met onze stem en luisteren we naar elkaar. Om problemen op dit gebied te voorkomen geeft een logopedist voorlichting en preventieve zorg. Als er al problemen zijn is logopedie gericht op het verminderen of verhelpen van deze problemen. Naast problemen op het communicatieve vlak (taal, spraak, stem, mondgedrag, gehoor) behoren ook problemen met eten/drinken en slikken tot het werkterrein van de logopedist.

Logopedische behandeling

Of logopedie ook daadwerkelijk nodig is hangt af van meerdere factoren. Er wordt niet alleen gekeken naar de te meten ernst van de klacht, maar ook hoeveel last iemand van zijn klacht ervaart. Geen enkele klacht is gelijk.