Taal

We gebruiken taal om te spreken, luisteren, lezen en schrijven. Zo kunnen we iets vertellen of vragen en laten weten wat we willen of voelen. Taalgebruik bestaat niet alleen uit woorden. Ook gebaren, mimiek, lichaamshouding, intonatie en tekenen zijn uitingen van taal. Taalproblemen kunnen zowel bij kinderen als bij volwassenen optreden.

Logopedie bij:

  • een taalachterstand of vertraagde taalontwikkeling (er kan sprake zijn van korte zinnen / verkeerde woordvolgorde of woordvormen / kleine woordenschat /niet begrijpen van opdrachten, lange zinnen of verhalen / problemen om zich goed uit te drukken / niet tot de kern van een verhaal komen / niet in logische volgorde vertellen / woordvindingsproblemen)
  • meertaligheid
  • lezen en schrijven
  • afasie (na een hersenbloeding/CVA of ten gevolge van een hersentrauma) *
  • dementie *

*  Vanaf januari 2018 vinden er in deze praktijk geen logopedische behandelingen meer plaats aan clienten met afasie of dementie.